மூடு

வங்கிகள்

ஆக்ஸிஸ் பேங்க்

நெ.15, போளூர் சாலை, திருவண்ணாமலை. IFSC code: UTIB0000799

மின்னஞ்சல் : tiruvannamalai[dot]operationshead[at]axisbank[dot]com
தொலைபேசி : 04175-220345
Pincode: 606601

ஆக்ஸிஸ் வங்கி-ஆரணி

IFSC Code-UTIB0000483, MICR Code-632211202

மின்னஞ்சல் : arni[dot]operationshead[at]axisbank[dot]com
தொலைபேசி : 04173-222381
Pincode: 632301

ஆக்ஸிஸ் வங்கி-சென்னவரம்

IFSC Code-UTIB0004168, MICR Code-606211005

மின்னஞ்சல் : sennavaram[dot]operationshead[at]axisbank[dot]com
தொலைபேசி : 04183-227500
Pincode: 604408

ஆக்ஸிஸ் வங்கி-செய்யார்

IFSC Code-UTIB0004172, MICR Code-606211004

மின்னஞ்சல் : cheyyar[dot]operationshead[at]axisbank[dot]com
தொலைபேசி : 044-2222105
Pincode: 604407

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி

நெ.83, பெரிய தெரு, திருவண்ணாமலை, IFSC: IOBA0000536


தொலைபேசி : 04175-251742

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி-ஆரணி

IFSC Code-IOBA0002570, MICR Code-632020207

மின்னஞ்சல் : iob2570[at]iob[dot]in
தொலைபேசி : 04173-229570
Pincode: 632301

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி-எஸ்.வி.நகரம்

IFSC Code-IOBA0000624, MICR Code-632020204

மின்னஞ்சல் : iob0624[at]iob[dot]in
தொலைபேசி : 04173-226028
Pincode: 632317

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி-ஒன்னுபுரம்

IFSC Code-IOBA0000774, MICR Code-632020203

மின்னஞ்சல் : iob0774[at]iob[dot]in
தொலைபேசி : 04173-243344
Pincode: 632315

இந்தியன் ஓவர்சீஸ் வங்கி-காஞ்சி

IFSC Code-IOBA0000573, MICR Code-606020004

மின்னஞ்சல் : iob0573[at]iob[dot]in
தொலைபேசி : 04188-244221
Pincode: 606702