மூடு

மருத்துவமனைகள்

அரசு திருவண்ணாமலை மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை – திருவண்ணாமலை

வெளிப்புற சுற்று சாலை, வேங்கிக்கால், திருவண்ணாமலை - 606604

மின்னஞ்சல் : ghthiruvannamalai[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 04175-233315
இணையதள இணைப்புகள் : http://www.gtvmmc.ac.in

அரசு மருத்துவமனை, செங்கம்

அரசு மருத்துவமனை, செங்கம் தாலுக்கா, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் - 606701


தொலைபேசி : 04188-222399

அரசு மருத்துவமனை, செய்யாறு

அரசு மருத்துவமனை, செய்யாறு தாலுக்கா, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் - 604407


தொலைபேசி : 04182-222219

அரசு மருத்துவமனை, போளூர்

அரசு மருத்துவமனை, போளூர் தாலுக்கா, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் - 606803


தொலைபேசி : 04181-223048

அரசு மருத்துவமனை, வந்தவாசி

அரசு மருத்துவமனை, வந்தவாசி தாலுக்கா, திருவண்ணாமலை மாவட்டம் - 604408


தொலைபேசி : 04183-225041