மூடு

வட்டார வளர்ச்சித்துறை

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

வட்டார வளர்ச்சித்துறை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் நிகரி எண் முகவரி
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், புதுப்பாளையம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், புதுப்பாளையம் bdopud[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606669 04188-242432 04188-242673
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், செங்கம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், செங்கம் bdocgm[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606664 04188-222322 04188-222298
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், சேத்துப்பட்டு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், சேத்துப்பட்டு bdocpt[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606659 04181-252229 04181-253459
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், கலசபாக்கம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், கலசபாக்கம் bdokal[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606654 04181-241222 04181-241104
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், போளூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், போளூர் bdoplr[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606649 04181-222040 04181-222258
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், துரிஞ்சாபுரம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், துரிஞ்சாபுரம் bdothu[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606644 04175-241266 04175-241420
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், கீழ்பென்னாத்தூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், கீழ்பென்னாத்தூர் bdokil[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606639 04175-242222 04175-242988
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், திருவண்ணாமலை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், திருவண்ணாமலை bdotvm[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606633 04175-253074 04175-253783