மூடு

வட்டார வளர்ச்சித்துறை

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

வட்டார வளர்ச்சித்துறை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் நிகரி எண் முகவரி
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், மேற்கு ஆரணி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், மேற்கு ஆரணி bdowar[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606726 04173-226088 04173-229955
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், ஆரணி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், ஆரணி bdoarn[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606720 04173-226353 04173-226353
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், பெரணமல்லூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், பெரணமல்லூர் bdoper[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606714 04183-245204 04183-245348
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், தெள்ளார் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், தெள்ளார் bdotlr[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606708 04183-244024 04183-244116
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், வந்தவாசி வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், வந்தவாசி bdovvi[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606703 04183-225064 04183-225620
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், வெம்பாக்கம் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், வெம்பாக்கம் bdovem[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606697 04182-247221 04182-247245
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், அனக்காவூர் வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், அனக்காவூர் bdoank[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606690 04182-222253 04182-220153
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், செய்யாறு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், செய்யாறு bdochy[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606684 04182-222258 04182-222676
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், ஜவ்வாதுமலை வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், ஜவ்வாதுமலை bdojaw[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606679 04181-245245 04181-245338
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், தண்டராம்பட்டு வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர், தண்டராம்பட்டு bdotpu[dot]tntvm[at]nic[dot]in 7402606674 04188-246899 04188-246332