மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
மகா தீபம்

தீபத்திருவிழா மகா தீபம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/12/2019

தீபத்திருவிழா மாக தீபம் (PDF 29 KB)      

மேலும் பல
Special Control Room

தீபத்திருவிழா காவல் சிறப்பு கட்டுபாட்டு அறை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 09/12/2019

தீபத்திருவிழா காவல் சிறப்பு கட்டுபாட்டு அறை (PDF 43 KB)

மேலும் பல
தீபம்

தீபத் திருவிழா முன்னேற்பாடு பணிகள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/12/2019

தீபத் திருவிழா முன்னேற்பாடு பணிகள் ஆய்வு (PDF 39 KB)

மேலும் பல
Deepam Meeting

தீபத் திருவிழா பொதுமக்கள் கருத்துக் கேட்புக் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/12/2019

தீபத் திருவிழா பொதுமக்கள் கருத்துக் கேட்புக் கூட்டம் ( PDF 26 KB)

மேலும் பல
Medi Call

மருத்துவமனை செல்ல இயலாதவர்களுக்கு வீட்டிலேயே சென்று இலவச மருத்துவம் ஆட்சித் தலைவர் துவங்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/12/2019

மருத்துவமனை செல்ல இயலாதவர்களுக்கு வீட்டிலேயே சென்று இலவச மருத்துவம் ஆட்சித் தலைவர் துவங்கி வைத்தார் (PDF 31 KB)

மேலும் பல
Hand loom Special Sales Exhibition

சிறப்பு கைத்தறி கண்காட்சி மாண்புமிகு அமைச்சர் துவக்கி வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/12/2019

சிறப்பு கைத்தறி கண்காட்சி மாண்புமிகு அமைச்சர் துவக்கி வைத்தார் (PDF 24 KB)

மேலும் பல
evp251119

வாக்காளர் சரிபார்ப்பு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 27/11/2019

வாக்காளர் சரிபார்ப்பு நிகழ்ச்சி (PDF 20KB)

மேலும் பல
Veterinary Dispensary.

புதிய கால்நடை மருந்தகம் கட்டடங்கள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/11/2019

புதிய கால்நடை மருந்தகம் கட்டடங்கள் (PDF 29 KB)

மேலும் பல
CM SPECIAL GRIEVANCE

முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறை தீர்க்கும் திட்டத்தின் கீழ் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/11/2019

முதலமைச்சரின் சிறப்பு குறை தீர்க்கும் திட்டத்தின் கீழ் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் (PDF 50 KB)

மேலும் பல