மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
counting.

பாராளுமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை குறித்து ஆலோசனை கூட்டம

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 23/05/2024

பாராளுமன்றத் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை குறித்து ஆலோசனை கூட்டம (PDF 40 KB)

மேலும் பல
meeting.

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்கள் தலைமையில் அனைத்து துறைகளின் திட்ட செயலாக்கம் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது.

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 13/05/2024

மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் அவர்கள் தலைமையில் அனைத்து துறைகளின் திட்ட செயலாக்கம் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் நடைபெற்றது (PDF 31 KB)

மேலும் பல
COUNTING.

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/04/2024

வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய முன்னேற்பாடு பணிகள் குறித்து மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு (pdf 34 kb)

மேலும் பல
sveep100.

வாக்களிப்பது அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/04/2024

வாக்களிப்பது அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி (PDF 23 KB)

மேலும் பல
ele2024.

வேட்பாளர்கள் சின்னம் மற்றும் பெயர் பொருத்தும் பணி ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/04/2024

வேட்பாளர்கள் சின்னம் மற்றும் பெயர் பொருத்தும் பணி ஆய்வு (PDF 38 KB)

மேலும் பல
sveep.

100 சதவீதம் வாக்களிப்பது குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/04/2024

100 சதவீதம் வாக்களிப்பது குறித்து விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

மேலும் பல
icds100.

கலசபாக்கம் வட்டப் பகுதிகளில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/04/2024

கலசபாக்கம் வட்டப் பகுதிகளில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி (PDF 31 KB)

மேலும் பல
special.

முதல் முறை வாக்காளர்களுக்கு சிறப்பு அழைப்பு மையம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/04/2024

முதல் முறை வாக்காளர்களுக்கு சிறப்பு அழைப்பு மையம் (PDF 31 KB)

மேலும் பல
awareness.

ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் சார்பில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 02/04/2024

ஒருங்கிணைந்த குழந்தை வளர்ச்சிப் பணிகள் திட்டம் சார்பில் வாக்காளர் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி (PDF 35 KB)

மேலும் பல
ETPBMS.

தபால் வாக்குச் சீட்டினை மின்னனு முறையில் அனுப்பும் பணி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/04/2024

தபால் வாக்குச் சீட்டினை மின்னனு முறையில் அனுப்பும் பணி (PDF 30 KB)

மேலும் பல