ஊடக வெளியீடுகள்

Handloom Day

தேசிய கைத்தறி தின விழா

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/08/2019

தேசிய கைத்தறி தின விழா ( PDF 55 KB)

மேலும் பல
Mass Contact Programme at Onnupuram Village.

மனுநீதி நாள் முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/08/2019

மனுநீதி நாள் முகாம் (PDF 129 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

சிறுபான்மையினர் இன மாணவர்களுக்கான மத்திய அரசின் கல்வி உதவித்தொகை

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/08/2019

சிறுபான்மையினர் இன மாணவர்களுக்கான மத்திய அரசின் கல்வி உதவித்தொகை (PDF 103 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

வேலைவாய்ப்பு முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 30/07/2019

வேலைவாய்ப்பு முகாம் (PDF135 KB)

மேலும் பல
Seed Balls Throwing Across

ஜல் சக்தி அபியான் – கிரிவலப் பாதையில் ஒரு லட்சம் விதைப் பந்துகள் எறியும் பணிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/07/2019

ஜல் சக்தி அபியான் – கிரிவலப் பாதையில் ஒரு லட்சம் விதைப் பந்துகள் எறியும் பணிகள் (PDF 23 KB)

மேலும் பல
Collector Participated in 'No Pen Day' Special Medical Camp For Government Employees At Arani BDO Office

அரசு ஊழியர்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/07/2019

அரசு ஊழியர்களுக்கான சிறப்பு மருத்துவ முகாம் (PDF 23 KB)

மேலும் பல
Collector Flagged Mahalir Thittam Jal Shakti Abhiyan Awareness Mega Rally

ஜல் சக்தி அபியான் நீர் மேலாண்மை இயக்கம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 29/07/2019

ஜல் சக்தி அபியான் நீர் மேலாண்மை இயக்கம் (PDF 23 KB)

மேலும் பல