மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
AMMA Mobile fair price

அம்மா நகரும் நியாய விலைக் கடைகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/09/2020

அம்மா நகரும் நியாய விலைக் கடைகள் (PDF 25 KB)

மேலும் பல
NORTH.

வடகிழக்கு பருவமழை ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/09/2020

வடகிழக்கு பருவமழை ஆய்வு கூட்டம் (PDF 25 )

மேலும் பல
meeting.

திருவண்ணாமலை மாவட்ட வளர்ச்சிக்கான மேற்பார்வை குழுக் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 28/09/2020

திருவண்ணாமலை மாவட்ட வளர்ச்சிக்கான மேற்பார்வை குழுக் கூட்டம் (PDF 25 KB)

மேலும் பல
mining.

திருவண்ணாமலை நாகராட்சி ஈசான்ய உரகிடங்கில் மரபு வழி கழிவுகளை அகற்றும் பணி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/09/2020

திருவண்ணாமலை நாகராட்சி ஈசான்ய உரகிடங்கில் மரபு வழி கழிவுகளை அகற்றும் பணி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு (PDF 24 KB)

மேலும் பல
Hon'ble CMReview Meeting.

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 10/09/2020

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் தலைமையில் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அலுவலகத்தில் ஆய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது (PDF 270) KB)

மேலும் பல
cm

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் திருவண்ணாமலை வருகை குறித்த ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 07/09/2020

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் திருவண்ணாமலை வருகை குறித்த ஆய்வு கூட்டம் (PDF 960 KB)

மேலும் பல
phc.

நவீன மயமாக்கப்பட்ட மாதிரி வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 24/08/2020

நவீன மயமாக்கப்பட்ட மாதிரி வட்டார ஆரம்ப சுகாதார நிலையம் (PDF 46 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

விநாயகர் சதுர்த்தி விழா விதிமுறைகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 21/08/2020

விநாயகர் சதுர்த்தி விழா விதிமுறைகள் (PDF 21 KB)

மேலும் பல
District Court.

போளூர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற கட்டிடம் கானொளி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/08/2020

போளூர் ஒருங்கிணைந்த நீதிமன்ற கட்டிடம் கானொளி காட்சி வாயிலாக திறந்து வைத்தார் (PDF 44 KB)

மேலும் பல