ஊடக வெளியீடுகள்

girivalam Path inspection.

பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் மற்றும் சித்ரா பௌர்ணமி கிரிவலப் பாதையில் பணிகள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/04/2019

பாராளுமன்ற பொதுத் தேர்தல் மற்றும் சித்ரா பௌர்ணமி கிரிவலப் பாதையில் பணிகள் ஆய்வு (PDF 43 KB)

மேலும் பல
படங்கள் ஏதும்  இல்லை

கொத்தடிமையாக இருந்து மீட்கப்பட்டு முதல் முறையாக வாக்களிக்க உள்ள 85 வயது முதியவரிடம் வாக்களிப்பது குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் செயல்விளக்கம் அளித்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 16/04/2019

கொத்தடிமையாக இருந்து மீட்கப்பட்டு முதல் முறையாக வாக்களிக்க உள்ள 85 வயது முதியவரிடம் வாக்களிப்பது குறித்து மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் செயல்விளக்கம் அளித்தார் (PDF 55 KB)

மேலும் பல
Works in Girivalam Path.

கிரிவலப் பாதையில் சித்ரா பௌர்ணமி முன்னெற்பாடு பணிகள் ஆய்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 12/04/2019

கிரிவலப் பாதையில் சித்ரா பௌர்ணமி முன்னெற்பாடு பணிகள் ஆய்வு ( 56 kb)

மேலும் பல
EVM-VVPAT Machines Randomization.

வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வாக்குச் சாவடிகளுக்கு பிரிக்கும் பணிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/04/2019

வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்கள் வாக்குச் சாவடிகளுக்கு பிரிக்கும் பணிகள் (PDF 25 KB)

மேலும் பல
election training .

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 08/04/2019

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான இரண்டாம் கட்ட பயிற்சி (PDF 50 KB)

மேலும் பல
Election Awareness.

100% வாக்குப்பதிவினை வலியுறுத்தி பள்ளி மாணவர்கள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 06/04/2019

100% வாக்குப்பதிவினை வலியுறுத்தி பள்ளி மாணவர்கள் (PDF 21 KB)

மேலும் பல
kolam.

100% வாக்குப்பதிவு வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/04/2019

100% வாக்குப்பதிவு வலியுறுத்தி விழிப்புணர்வு ( PDF 20 KB)

மேலும் பல
Expenditure Meeting.

தேர்தல் செலவின மேற்பார்வையாளர்கள் ஆய்வு கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 05/04/2019

தேர்தல் செலவின மேற்பார்வையாளர்கள் ஆய்வு கூட்டம் (PDF 21 KB)

மேலும் பல
Election Training Class.

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான முதல் கட்ட பயிற்சி

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 01/04/2019

வாக்குச்சாவடி அலுவலர்களுக்கான முதல் கட்ட பயிற்சி ( PDF 43 KB)

மேலும் பல