மூடு

ஊடக வெளியீடுகள்

வடிகட்டி:
eLECTION.

ஜவ்வாதுமலை கிராமங்களில் வாக்குச் சாவடி மையங்களை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆய்வு செய்தார்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/03/2021

ஜவ்வாதுமலை கிராமங்களில் வாக்குச் சாவடி மையங்களை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆய்வு செய்தார் (PDF 39 KB)

மேலும் பல
observers.

தேர்தல் மேற்பார்வையாளர்கள் ஆய்வுக் கூட்டம்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 26/03/2021

தேர்தல் மேற்பார்வையாளர்கள் ஆய்வுக் கூட்டம்(PDF 44 KB)

மேலும் பல
web.

வாக்குச் சாவடிகள் நேரடி கண்காணிப்பு வெப்காஸ்ட் பணிகள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 25/03/2021

வாக்குச் சாவடிகள் நேரடி கண்காணிப்பு வெப்காஸ்ட் பணிகள் (PDF 21 KB)

மேலும் பல
training.

தேர்தல் வாக்குச் சாவடி அலுவலர்களுக்கான முதற்கட்ட பயிற்சி வகுப்பு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 19/03/2021

தேர்தல் வாக்குச் சாவடி அலுவலர்களுக்கான முதற்கட்ட பயிற்சி வகுப்பு (PDF 23 KB)

மேலும் பல
SVEEP.

தேர்தல் விழிப்புணர்வு

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 04/03/2021

தேர்தல் விழிப்புணர்வு (PDF 39 KB)

மேலும் பல