மூடு

மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் – தேர்தல் 2021

  • பதிதல்கள் ஏதுமில்லை

Collector New1.
திரு. சந்தீப் நந்தூரி இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர்
மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர்

தேர்தல் நிகழ்வுகள்

தேதி

தேர்தல் அறிவிப்பு மற்றும் வேட்பு மனுத்தாக்கல் துவக்கம்
வேட்புமனுத் தாக்கல் கடைசி நாள்
வேட்பு மனுபரிசீலனை
வேட்பு மனுத் திரும்பப் பெற கடைசி நாள்
வாக்குப்பதிவு நாள்
வாக்கு எண்ணிக்கை நாள்

Voter Elections 2019

SWEEP Elections 2019

PWD image

CEO Tamil Nadu image

cVigil Elections 2019

Voter Helpline Elections 2019