மூடு

எந்த பதவியில் யார்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டி

மாவட்ட நிர்வாகம்
சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி தொலைநகல் முகவரி
மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை திரு.க.சு.கந்தசாமி, இ.ஆ.ப. மாவட்ட ஆட்சியர் collrtvm[at]nic[dot]in 04175-233333 04175-232222 மாவட்ட ஆட்சியரகம், வேங்கிக்கால், திருவண்ணாமலை 606604
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் திரு.பொ.இரத்தினசாமி மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் dro[dot]tntvm[at]nic[dot]in 04175-233006 04175-232222 மாவட்ட ஆட்சியரகம், வேங்கிக்கால், திருவண்ணாமலை 606604
மாவட்ட கண்காணிப்பாளர் திரு.எம்.ஆர். சிபி சக்கரவர்த்தி இ.கா.ப மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் sp[dot]tntvm[at]nic[dot]in 04175-233431 04175-233633 மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், வேங்கிக்கால், திருவண்ணாமலை 606604