மூடு

எந்த பதவியில் யார்

பிரிவு வாரியாக முக்கிய அதிகாரிகளை தேடுக

வடிகட்டி

மாவட்ட நிர்வாகம்
சுருக்கக்குறிப்பு படம் பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் தொலைபேசி தொலைநகல் முகவரி
Collector New1. திரு.சந்தீப் நந்தூரி, இ.ஆ.ப. மாவட்ட ஆட்சியர் collrtvm[at]nic[dot]in 04175-233333 04175-232222 மாவட்ட ஆட்சியரகம், வேங்கிக்கால், திருவண்ணாமலை 606604
dro. திரு.முத்துகுமாரசாமி மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் dro[dot]tntvm[at]nic[dot]in 04175-233006 04175-232222 மாவட்ட ஆட்சியரகம், வேங்கிக்கால், திருவண்ணாமலை 606604
SP. திரு.செ.அரவிந்த் மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் sp[dot]tntvm[at]nic[dot]in 04175-233431 04175-233633 மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அலுவலகம், வேங்கிக்கால், திருவண்ணாமலை 606604