மூடு

மின் நுகர்வு கட்டணத்தைச் செலுத்த

பார்க்க: https://www.tnebnet.org/awp/login

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம்

TNEB, போளூர் சாலை, திருவண்ணாமலை.
இடம், இருப்பிடம் : திருவண்ணாமலை | மாநகரம் : திருவண்ணாமலை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 606604