மூடு

இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – நிலம்

  • நில உரிமை (பட்டா & புலப்படம் / சிட்டா/நகர நில அளவைப் பதிவேடு) விவரங்களை பார்வையிட
  • அ-பதிவேடு விவரங்களை பார்வையிட
  • நில உரிமை(பட்டா/சிட்டா) விவரங்களை சரிபார்க்க
  • அரசு புறம்போக்கு நில விவரம் பார்வையிட

பார்க்க: http://eservices.tn.gov.in/eservicesnew/home.html

நில அளவை பதிவேடுகள் துறை

வேங்கிக்கால், மாவட்ட ஆட்சியரகம், திருவண்ணாமலை
இடம், இருப்பிடம் : திருவண்ணாமலை | மாநகரம் : திருவண்ணாமலை | அஞ்சல் குறியீட்டு : 606604
மின்னஞ்சல் : eservices[at]tn[dot]nic[dot]in