மூடு

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் துவக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் ஆட்சேர்ப்பு

மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் ஆட்சேர்ப்பு

13/06/2023 27/06/2023 பார்க்க (416 KB)
மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் ஆட்சேர்ப்பு

MPHW
(Support Staff)

13/06/2023 27/06/2023 பார்க்க (389 KB)
மாவட்ட சட்ட சேவை ஆணையம் திருவண்ணாமலை

அலுவலக உதவியாளர்/ எழுத்தர்கள்/வரவேற்பாளர் மற்றும் தரவு
நுழைவு நடத்துபவர் / அலுவலக பியூன் (முன்ஷி / உதவியாளர்)

06/06/2023 16/06/2023 பார்க்க (1 MB) Application Form (476 KB)
மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் ஆட்சேர்ப்பு

மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் ஆட்சேர்ப்பு

30/05/2023 13/06/2023 பார்க்க (417 KB)
Recruitment for ED Secretary

Recruitment for ED Secretary

03/05/2023 15/05/2023 பார்க்க (550 KB)
தரவு மேலாளர்

தரவு மேலாளர்

03/05/2023 10/05/2023 பார்க்க (409 KB)
திருவண்ணாமலை மகளிர் திட்டம் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் காலி பணியிடம்

திருவண்ணாமலை மகளிர் திட்டம் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் காலி பணியிடம்

21/03/2023 31/03/2023 பார்க்க (257 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர்வு ஆணையம் ஆட்சேர்ப்பு

திருவண்ணாமலை மாவட்ட நுகர்வோர் குறைதீர்வு ஆணையம் ஆட்சேர்ப்பு அலுவலக உதவியாளர் காலி பணியிடம்

24/02/2023 10/03/2023 பார்க்க (44 KB) Apllication Form (57 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்க மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் காலி பணியிடம்

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்க மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகில் வட்டார ஒருங்கிணைப்பாளர் காலி பணியிடம்

22/02/2023 28/02/2023 பார்க்க (224 KB) Application (234 KB)
மாவட்ட சுகாதார சங்கத்தில் ஆட்சேர்ப்பு

RMNCH ஆலோசகருக்கான ஆட்சேர்ப்பு

09/02/2023 24/02/2023 பார்க்க (187 KB)