மூடு

ஆட்சேர்ப்பு

ஆட்சேர்ப்பு
தலைப்பு விவரம் துவக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
குழந்தைகள் நலன் – புறத்தொடர்பு பணியாளர்

குழந்தைகள் நலன் – புறத்தொடர்பு பணியாளர்

23/03/2020 04/04/2020 பார்க்க (20 KB)
ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை சாலை ஆய்வாளர் காலிபணியிடம் அறிவிப்பு

ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி துறை சாலை ஆய்வாளர் காலிபணியிடம் அறிவிப்பு

27/01/2020 25/02/2020 பார்க்க (320 KB)
கால்நடை பாரமரிப்புத்துறை காலிபணியிடம் அறிவிப்பு

கால்நடை பாரமரிப்புத்துறை காலிபணியிடம் அறிவிப்பு

ஊர்தி ஓட்டுநர் (PDF 461 KB)

ஆய்வக உடனாள் (PDF 460 KB)

அலுவலக உதவியாளர் (PDF 467 KB)

23/01/2020 11/02/2020 பார்க்க (273 KB)
இல்லம் சாரா பாதுகாப்பு அலுவலர் காலி பணியிடம்

இல்லம் சாரா பாதுகாப்பு அலுவலர் காலி பணியிடம்

09/01/2020 23/01/2020 பார்க்க (159 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் செய்யாறு மற்றும் வெம்பாக்கம் ஒன்றியங்களில் காலியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

செய்யாறு

வெம்பாக்கம்

23/11/2019 02/12/2019 பார்க்க (2 MB)
திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் பல்வேறு ஒன்றியங்களில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

அனக்காவூர்

ஆரணி

சேத்துப்பட்டு

ஜவ்வாதுமலை

கலசபாக்கம்

கீழ்பென்னாத்தூர்

பெரணமல்லூர்

தண்டராம்பட்டு

தெள்ளார்

துரிஞ்சாபுரம்

வந்தவாசி

வெம்பாக்கம்

23/11/2019 02/12/2019 பார்க்க (2 MB)
திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் பல்வேறு ஒன்றியங்களில் காலியாக உள்ள இரவுக் காவலர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

அணக்காவூர்

கீழ்பென்னாத்தூர்

போளூர்

புதுப்பாளையம்

திருவண்ணாமலை

வந்தவாசி

வெம்பாக்கம்

மேற்கு ஆரணி

23/11/2019 02/12/2019 பார்க்க (2 MB)
திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் அரசு தரப்பில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்கள் தேர்வுக்கான அறிக்கை

திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் அரசு தரப்பில் காலியாக உள்ள ஈப்பு ஓட்டுநர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்கள் தேர்வுக்கான அறிக்கை

12/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (2 MB)
திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் கிராம ஊராட்சிகளில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்களுக்கான தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் கிராம ஊராட்சிகளில் காலியாக உள்ள அலுவலக உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்களுக்கான தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

12/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (2 MB)
திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் கிராம ஊராட்சிகளில் காலியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்களுக்கான தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் கிராம ஊராட்சிகளில் காலியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்களுக்கான தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

12/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (2 MB)