மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் துவக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
மீண்டும் மஞ்சப்பை விருது

மீண்டும் மஞ்சப்பை விருது

24/02/2023 01/05/2023 பார்க்க (314 KB)
பசுமை முதன்மையாளர் விருது-2022

பசுமை முதன்மையாளர் விருது-2022

17/03/2023 15/04/2023 பார்க்க (144 KB)
அனைவருக்கும் இ-சேவை மையம்

அனைவருக்கும் இ-சேவை மையம்

15/03/2023 14/04/2023 பார்க்க (611 KB)
சமூக தணிக்கை கால அட்டவணை 2022- 2023

சமூக தணிக்கை கால அட்டவணை 2022- 2023 திருவண்ணாமலை மாவட்டம்

10/10/2022 31/03/2023 பார்க்க (401 KB)
திருவண்ணாமலை மாவட்ட அரசு இரத்த வங்கிகளால் நடத்தப்படும் இரத்ததான முகாம்களின் விவரங்கள் – மார்ச் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை

திருவண்ணாமலை மாவட்ட அரசு இரத்த வங்கிகளால் நடத்தப்படும் இரத்ததான முகாம்களின் விவரங்கள் – மார்ச் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை

24/02/2020 31/08/2020 பார்க்க (219 KB)
வாக்களிப்பு தொழில்நுட்பம் குறித்த தேர்தல்கள்-வெபினார்

வாக்களிப்பு தொழில்நுட்பம் குறித்த தேர்தல்கள்-வெபினார்

03/08/2020 10/08/2020 பார்க்க (671 KB)
தினசரி ஊதியங்களை நிர்ணயித்தல் பட்டியல்

தினசரி ஊதியங்களை நிர்ணயித்தல் பட்டியல்

15/07/2019 31/07/2020 பார்க்க (815 KB)
உள்ளாட்சித் தேர்தல் நாள் அறிக்கை

உள்ளாட்சித் தேர்தல் நாள் அறிக்கை

24/12/2019 31/12/2019 பார்க்க (42 KB)
ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்

ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்

13/12/2019 30/12/2019 பார்க்க (18 KB)
தீபத் திருவிழா இரயில்கள் கால அட்டவணை

தீபத் திருவிழா இரயில்கள் கால அட்டவணை

01/12/2019 12/12/2019 பார்க்க (41 KB)