மூடு

அறிவிப்புகள்

அறிவிப்புகள்
தலைப்பு விவரம் துவக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
திருவண்ணாமலை மாவட்ட அரசு இரத்த வங்கிகளால் நடத்தப்படும் இரத்ததான முகாம்களின் விவரங்கள் – மார்ச் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை

திருவண்ணாமலை மாவட்ட அரசு இரத்த வங்கிகளால் நடத்தப்படும் இரத்ததான முகாம்களின் விவரங்கள் – மார்ச் 2020 முதல் ஆகஸ்ட் 2020 வரை

24/02/2020 31/08/2020 பார்க்க (219 KB)
தினசரி ஊதியங்களை நிர்ணயித்தல் பட்டியல்

தினசரி ஊதியங்களை நிர்ணயித்தல் பட்டியல்

15/07/2019 31/07/2020 பார்க்க (815 KB)
ஆவணகம்