மூடு

கலாச்சாரம் மற்றும் பாரம்பரியம்

பெரியநாயகி அம்மன் கோவில் - தேவிகாபுரம்.

வரலாற்றுச் சின்னங்கள்

வெளியிடப்பட்ட நாள்: 15/06/2018 #gallery-1 { margin: auto; } #gallery-1 .gallery-item { float: left; margin-top: 10px; text-align: center; width: 33%; } #gallery-1 img { border: 2px solid #cfcfcf; } #gallery-1 .gallery-caption { margin-left: 0; } /* see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php */ மேலும் பல