மூடு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிகட்டி

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
புள்ளியியல் கையேடு 27/12/2023 பார்க்க (5 MB)
நிலத்குத்தகை இனங்கள் விவரம் 28/07/2023 பார்க்க (182 KB)
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தை தயாரிப்பதற்கான மாவட்ட குழு 04/10/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு 10/09/2019 பார்க்க (115 KB)
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக் குழு 29/08/2019 பார்க்க (383 KB)
மாவட்ட கனிம அலகு அறிக்கை 19/03/2019 பார்க்க (7 MB)
சுற்றுலா தகவல்கள் 11/07/2018 பார்க்க (3 MB)
திட்டம் 2023 01/06/2018 பார்க்க (312 KB)
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 01/06/2018 பார்க்க (738 KB)
பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் 01/06/2018 பார்க்க (8 MB)