ஆவணங்கள்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி தரவிறக்க இணைப்பு
மாவட்ட கனிம அலகு அறிக்கை 19/03/2019 பதிவிறக்கங்கள்(7 MB)
சுற்றுலா தகவல்கள் 11/07/2018 பதிவிறக்கங்கள்(3 MB)
புள்ளி இயல் கையேடு 22/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(5 MB)
திட்டம் 2023 01/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(312 KB)
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 01/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(738 KB)
பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் 01/06/2018 பதிவிறக்கங்கள்(8 MB)