மூடு

வருவாய் கோட்ட அலுவலகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

வருவாய் கோட்ட அலுவலகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் நிகரி எண் முகவரி
கோட்ட ஆட்சியர் – ஆரணி கோட்ட ஆட்சியர் - ஆரணி rdoarani[at]gmail[dot]com 9976177952
கோட்ட ஆட்சியர் – செய்யாறு கோட்ட ஆட்சியர் - செய்யாறு rdocheyyar1[at]gmail[dot]com 9445000419 04182222229
கோட்ட ஆட்சியர் – திருவண்ணாமலை கோட்ட ஆட்சியர் - திருவண்ணாமலை rdotvm[dot]tntvm[at]nic[dot]in 9445000420 04175252432