மூடு

சுகாதார துறை

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

சுகாதார துறை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் நிகரி எண் முகவரி
துணை இயக்குனர் (சுகாதாரம்) – செய்யாறு துணை இயக்குனர் (சுகாதாரம்) - செய்யாறு dphcyr[at]tn[dot]nic[dot]in 9444523623 04182-222334
துணை இயக்குனர் (சுகாதாரம்) – திருவண்ணாமலை துணை இயக்குனர் (சுகாதாரம்) - திருவண்ணாமலை dphtvm[at]tn[dot]nic[dot]in 8754470089 04175-232474
டீன் – மருத்துவக் கல்லூரி, மருத்துவமனை டீன் - மருத்துவக் கல்லூரி, மருத்துவமனை ghthiruvannamalai[at]gmail[dot]com 9790663030