மூடு

கல்வித்துறை

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

கல்வித்துறை
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் நிகரி எண் முகவரி
மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் – திருவண்ணாமலை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் - திருவண்ணாமலை ceotvm[at]nic[dot]in 7373003091 04175-224379
மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் (SSA) மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் (SSA) ssatiruvannamalai[at]yahoo[dot]co[dot]in 9788859117 04175-250814
மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலகம் – திருவண்ணாமலை மாவட்ட தொடக்க கல்வி அலுவலகம் - திருவண்ணாமலை deeotvm[at]gmail[dot]com 9750982957 04175-227271
மாவட்ட கல்வி அலுவலகம் – செய்யாறு மாவட்ட கல்வி அலுவலகம் - செய்யாறு deocyr[at]nic[dot]in 8012599393 04182-220431
மாவட்ட கல்வி அலுவலகம் – திருவண்ணாமலை மாவட்ட கல்வி அலுவலகம் - திருவண்ணாமலை deotvm[at]nic[dot]in 8012599388 04175-224900