மூடு

ஆட்சியரகம்

துறை வாரியாக அடைவை தேடுக

வடிகட்டி

ஆட்சியரகம்
பெயர் பதவி மின்னஞ்சல் அலைபேசி எண் தொலைபேசி எண் நிகரி எண் முகவரி
மாவட்ட ஆட்சியர் மாவட்ட ஆட்சியர் collrtvm[at]nic[dot]in 9444137000 04175233333
மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் dro[dot]tntvm[at]nic[dot]in 9445000905 04175-233006
திட்ட இயக்குனர் – மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலகம் திட்ட இயக்குனர் - மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை அலுவலகம் drdatvm[at]nic[dot]in 9443228879 04175-233720
மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) pag[dot]tntvm[at]nic[dot]in 9445008158 04175-233026
மாவட்ட விநியோக அலுவலர் மாவட்ட விநியோக அலுவலர் dso[dot]tvm[at]tn[dot]gov[dot]in 9445000193 04175-233063
உதவி ஆணையர் (கலால்) உதவி ஆணையர் (கலால்) acexcise[dot]tntvm[at]nic[dot]in 9445000193 04175-232412
உதவி இயக்குனர் (தணிக்கை) உதவி இயக்குனர் (தணிக்கை) adaudit[dot]tntvm[at]nic[dot]in 9442781391 04175-232066
உதவி ஆணையர் (முன்னாள் ராணுவத்தினர் நல அலுவலகம்) உதவி ஆணையர் (முன்னாள் ராணுவத்தினர் நல அலுவலகம்) exweltvm[at]mail[dot]tn[dot]gov[dot]in 9944517180 04175-233047
உதவி இயக்குனர்-பஞ்சாயத்து திருவண்ணாமலை உதவி இயக்குனர்-பஞ்சாயத்து adptvm[at]nic[dot]in 7402606611 04175-232784
உதவி இயக்குனர் – நிலம் உதவி இயக்குனர் - நிலம் adsurtvm[at]nic[dot]in 9486464465 04175-232260