மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்
வ.எண் பெயர் முதல் வரை
1 கோலப்பன் இ.ஆ.ப. 30.09.1989 23.07.1991
2 சி.எஸ். இராஜமோகன் இ.ஆ.ப., 24.07.1991 01.09.1992
3 கே. தீனபந்து இ.ஆ.ப., 02.09.1992 07.09.1993
4 ரமேஷ் குமார் கன்னா இ.ஆ.ப., 08.09.1993 26.07.1995
5 கே. கணேசன் இ.ஆ.ப., 27.07.1995 30.05.1996
6 எம். அப்துல்லா ஷா இ.ஆ.ப., 30.05.1996 04.05.1997
7 டாக்டர் சிவசூரியன் இ.ஆ.ப., 05.05.1997 28.04.1998
8 கண்ணிகி பாக்கியநாதன் இ.ஆ.ப., 28.04.1998 09.05.1999
9 தங்க கலியபெருமாள் இ.ஆ.ப. 10.05.1999 10.06.2001
10 தீராஜ் குமார் இ.ஆ.ப. 11.06.2001 05.06.2004
11 சத்யபிரதா சாஹு இ.ஆ.ப., 06.06.2004 03.06.2008
12 டாக்டர் மு. இராஜேந்திரன் இ.ஆ.ப., 03.06.2008 06.06.2011
13 அன்சுல் மிஸ்ரா இ.ஆ.ப., 06.06.2011 27.05.2012
14 டாக்டர் விஜய் பிங்ளே இ.ஆ.ப., 30.05.2012 30.06.2013
15 அ. ஞானசேகரன் இ.ஆ.ப., 07.07.2013 30.04.2016
16 பூஜா குல்கர்னி இ.ஆ.ப., 01.05.2016 24.05.2016
17 அ. ஞானசேகரன் இ.ஆ.ப., 25.05.2016 28.07.2016
18 சா. பழனி (மு.கூ.பொ) 29.07.2016 10.09.2016
19 பிரசாந்த் எம். வடநேரே இ.ஆ.ப., 11.09.2016 30.08.2017
20 க.சு.கந்தசாமி இ.ஆ.ப., 31.08.2017 14.11.2020
21 திரு. சந்தீப் நந்தூரி இ.ஆ.ப., 15.11.2020 15.06.2021
22 திரு. முருகேஷ் இ.ஆ.ப., 16.06.2021 29-01-2024
23 திரு. தெ.பாஸ்கர பாண்டியன், இ.ஆ.ப. 29-01-2024 இன்று வரை