மூடு

பேரிடர் மேலாண்மை

 

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் பேரிடர் மேலாண்மை கையேடு – 2017
விவரம் தொடர்பு எண்கள்
கட்டுப்பாட்டு அறை (24×7):
மாவட்ட அவசர நடவடிக்கை,
மாவட்ட ஆட்சியரகம்,
திருவண்ணாமலை- 606 604.
கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண்: 1077
தொலைபேசி: 04175 – 232260
வட்டாட்சியர் (பேரிடர் மேலாண்மை) : கைப்பேசி: 9442254997
மாவட்ட ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) : கைப்பேசி : 9445008158
தொலைபேசி: 04175 – 233026
நிகரி : 04175 – 233026

 

பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம் – 2017 – திருவண்ணாமலை மாவட்டம்
பிரிவுகள் இணைப்பு
திட்ட அறிக்கை – 2020 (PDF 6 MB)
முக்கிய தொலைபேசி எண்கள் (PDF 38 KB)
பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதி வட்டம்-வாரியாக (PDF 32 KB)
பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதி [வரைபடங்கள்] (PDF 6.5 MB)
ஒருங்கிணைப்பு அலுவலர்கள் (PDF 14 KB)
மாவட்ட அலுவலர்கள் (PDF 43 KB)
வட்ட அலுவலர்கள் (PDF 32 KB)
மாவட்ட மண்டல அலுவலர்கள் (PDF 34 KB)
வட்டார வளர்ச்சி அலுவலர்கள் (PDF 25 KB)
நடமாடும் மருந்தகம் (PDF 889 KB)
முதல் பதிலளிப்பவர்கள் (PDF 50 KB )
தீயனைப்பு சேவைகள் (PDF 13 KB)
அரசுசாரா நிறுவனங்கள் (NGOs) (PDF 79 KB)
நீச்சல் வீரர்கள் மற்றும் மரம் ஏறுபவர்கள் (PDF 125 KB)
பாம்பு பிடிப்பவர்கள் (PDF 62 KB)
தனியார் மருத்துவமனைகள் (PDF 14 KB)
உபகரணங்கள் சரக்கு (PDF 62 KB)