மூடு

உதவி அழைப்பு

 1. மாநில கட்டுப்பாட்டு மையம் – 1070
 2. மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அலுவலகம் –04175- 232260
 3. காவல் கட்டுப்பாட்டு மையம் – 100
 4. விபத்து உதவி மையம் – 108
 5. தீ மற்றும் மீட்புத்துறை –101
 6. அவசர ஊர்தி – 102
 7. குழந்தை உதவி மையம் –1098
 8. பேரிடர் உதவி மையம் – 1077
 9. பாலியல் வன்கொடுமைகள் – 1091
 10. பி.எஸ்.என்.எல். உதவி மையம் – 1500
 11. தேர்தல் கட்டுப்பாட்டு அறை – 1950