மூடு

ஆவணங்கள்

Documents related to government notifications, orders, reports, guidelines and more appear here. Documents are uploaded here in PDF format and option is available to download them.

Filter Document category wise

வடிகட்டி

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் திட்டத்தை தயாரிப்பதற்கான மாவட்ட குழு 04/10/2019 பார்க்க (1 MB)
மாவட்ட கண்காணிப்பு குழு 10/09/2019 பார்க்க (115 KB)
மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் கண்காணிப்புக் குழு 29/08/2019 பார்க்க (383 KB)
மாவட்ட கனிம அலகு அறிக்கை 19/03/2019 பார்க்க (7 MB)
சுற்றுலா தகவல்கள் 11/07/2018 பார்க்க (3 MB)
புள்ளி இயல் கையேடு 21/12/2020 பார்க்க (4 MB)
திட்டம் 2023 01/06/2018 பார்க்க (312 KB)
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2011 01/06/2018 பார்க்க (738 KB)
பேரிடர் மேலாண்மை திட்டம் 01/06/2018 பார்க்க (8 MB)