மூடு

பள்ளி சத்துணவு மையத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

பள்ளி சத்துணவு மையத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது
தலைப்பு விவரம் துவக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
பள்ளி சத்துணவு மையத்தில் காலியாக உள்ள பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது

சத்துணவு அமைபாளர் மற்றும் சமையலர் மற்றும் சமையல் உதவியாளர் பணி அறிவிப்பு

01/10/2020 08/10/2020 பார்க்க (1 MB) Application Form (41 KB)