மூடு

திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் கிராம ஊராட்சிகளில் காலியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்களுக்கான தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் கிராம ஊராட்சிகளில் காலியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்களுக்கான தேர்வுக்கான அறிவிக்கை
தலைப்பு விவரம் துவக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் கிராம ஊராட்சிகளில் காலியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்களுக்கான தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் கிராம ஊராட்சிகளில் காலியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர்களுக்கான தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

12/11/2019 25/11/2019 பார்க்க (2 MB)