மூடு

திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் செய்யாறு மற்றும் வெம்பாக்கம் ஒன்றியங்களில் காலியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் செய்யாறு மற்றும் வெம்பாக்கம் ஒன்றியங்களில் காலியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தேர்வுக்கான அறிவிக்கை
தலைப்பு விவரம் துவக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் ஊராட்சி அலகில் செய்யாறு மற்றும் வெம்பாக்கம் ஒன்றியங்களில் காலியாக உள்ள பதிவறை எழுத்தர் பணியிடங்களுக்கான பணியாளர் தேர்வுக்கான அறிவிக்கை

செய்யாறு

வெம்பாக்கம்

23/11/2019 02/12/2019 பார்க்க (2 MB)