மூடு

ஊரக வளா்ச்சி துறை – பணிப்பார்வையாளர் /இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்

ஊரக வளா்ச்சி துறை – பணிப்பார்வையாளர் /இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்
தலைப்பு விவரம் துவக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
ஊரக வளா்ச்சி துறை – பணிப்பார்வையாளர் /இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்

ஊரக வளா்ச்சி துறை – பணிப்பார்வையாளர் /இளநிலை வரைதொழில் அலுவலர் காலிப்பணியிடங்களுக்கு நேரடி நியமனம்

09/12/2020 07/01/2021 பார்க்க (329 KB)