மூடு

இடைநிலை சுகாதார பணியாளர்

இடைநிலை சுகாதார பணியாளர்
தலைப்பு விவரம் துவக்க தேதி முடிவு தேதி கோப்பு
இடைநிலை சுகாதார பணியாளர்

இடைநிலை சுகாதார பணியாளர் பதவிக்கு ஒப்பந்த அடிப்படையில் முற்றிலும் தற்காலிகமாக பணிபுரிவதற்கு பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

01/12/2021 15/12/2021 பார்க்க (146 KB)