மூடு

வாக்குச்சாவடி மையங்கள்

வாக்குச்சாவடி மைய விவரங்கள்
சட்டமன்ற எண் சட்டமன்ற தொகுதிகள் வாக்குச்சாவடி எண்ணிக்கை
62 செங்கம் (தனி) 323
63 திருவண்ணாமலை 299
64 கீழ்பென்னாத்தூர் 285
65 கலசபாக்கம் 281
66 போளூர் 285
67 ஆரணி 311
68 செய்யாறு 311
69 வந்தவாசி (தனி) 282
மொத்தம் 2377