மூடு

வங்கிகளின் ஆய்வு குழுக்கூட்டம் மாண்புமிகு பொதுப்பணித்துறை அமைச்சர் திரு.எ.வ.வேலு அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.