பாராளுமன்ற தேர்தல் 2019 வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள் மூலம் வாக்களிப்பது குறித்து செயல்விளக்கம்