மூடு

நெடுஞ்சாலைத்துறை அலுவலக வளாகத்தில் நெடுஞ்சாலைத்துறை கட்டுமான (ம) பராமரிப்பு வட்ட அலுவலகத்தினை மாண்புமிகு பொதுப்பணித் துறை அமைச்சா; திரு.எ.வ.வேலு அவா;கள் குத்துவிளக்கேற்றி துவக்கி வைத்து, அலுவலகத்தை திறந்து வைத்தார்.