மூடு

தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினரால் பல்துறை அலுவலர்களுடனான இயற்கை இடர்பாடுகள் தொடர்பான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மற்றும் மாதிரி ஒத்திகை பயிற்சி