மூடு

தீபத்திருவிழா -2023 குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் நடைபெற்றது

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 18/10/2023
deepam.

தீபத்திருவிழா -2023 குறித்த ஆலோசனை கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் நடைபெற்றது