மூடு

திரு.சந்தீப் நந்தூரி, இ.ஆ.ப. அவர்கள் திருவண்ணாமலை மாவட்ட ஆட்சியராக இன்று 16-11-2020 பொறுப்பேற்றுக்கொண்டார்.