மூடு

திருவண்ணாமலை பாராளுமன்ற தொகுதி வாக்கு எண்ணும் மையத்தில் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ஆய்வு செய்தார்