மூடு

தண்டராம்பட்டு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில்  1432-ஆம் பசலி ஆண்டிற்கான வருவாய் தீர்வாயம் (ஜமாபந்தி) மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.பா.முருகேஷ்.இ.ஆ.ப., அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 23/05/2023
tpt.

தண்டராம்பட்டு வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில்  1432-ஆம் பசலி ஆண்டிற்கான வருவாய் தீர்வாயம் (ஜமாபந்தி) மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் திரு.பா.முருகேஷ்.இ.ஆ.ப., அவர்கள் தலைமையில் நடைபெற்றது.