மூடு

 அரசு முதன்மை செயலாளர்ஃ வணிகவரித்துறை ஆணையர் மற்றும் மாவட்ட கண்காணிப்பு அலுவலர் திரு. தீரஜ்குமார், இ.ஆ.ப., அவர்கள் தலைமையில் இன்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.